بزرگترین کشور عربی کدام است؟

الجزایر بزرگترین کشور عربی از نظر مساحت است، با مساحت حدود 2381741 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 4267018 نفر است.
الجزایر بزرگترین کشور عربی
الجزایر بزرگترین کشور عربی

الجزایر بزرگترین کشور عربی از نظر مساحت است، با مساحت حدود ۲۳۸۱۷۴۱ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۴۲۶۷۰۱۸ نفر. الجزایر در شمال غرب آفریقا در کنار دریای مدیترانه واقع شده است. یک فاصله ۲۴۰۰ کیلومتر از شرق به غرب، فاصله ۲۱۰۰ کیلومتر از شمال به جنوب و از شمال با دریای مدیترانه، از شرق با تونس و لیبی، از غرب با موریتانی، از جنوب شرقی با نیجر، در جنوب غربی توسط مالی، در شمال غربی توسط صحرای غربی و مراکش طول کل مرزهای الجزایر ۶۳۴۳ کیلومتر است.

جغرافیای الجزایر بزرگترین کشور عربی

بزرگترین کشور عربی
بزرگترین کشور عربی

الجزایر بزرگترین کشور در آفریقا و دهمین کشور بزرگ در جهان است. می توان آن را به دو منطقه جغرافیایی اصلی ناشی از برخورد آفریقایی و صفحات تکتونیکی اوراسیا در دریای مدیترانه تقسیم کرد.
اطلس تیلن و اطلس صحرا که توسط فلات مرتفع جدا می شود و این منطقه در قسمت غربی صحرا واقع شده است که در سراسر شمال آفریقا امتداد دارد. دشت های ساحلی شمال را از جنوب جدا می کند که در آن قسمت جنوبی منطقه ای کاملاً نیمه بیابانی محسوب می شود و اکثریت اراضی کشور را تشکیل می دهد، منطقه خالی از سکنه است، اما دارای منابع معدنی مانند نفت و گاز طبیعی فراوانی است.

 

جمعیت در الجزایر

الجزایر بزرگترین کشور عربی
الجزایر بزرگترین کشور عربی

الجزایر بزرگترین کشور عربی علاوه بر پایتخت خود شامل گروهی از شهرهای بزرگ نیز می شود. همانطور که عنابه، بلیدا، کنستانتین، اوران، سیدی بل عباس و …
اکثر ساکنان الجزایر در مناطق کوهستانی شمالی و بخشی از آنها در بیابان زندگی می کنند. پذیرش زبان عربی و دین اسلام در این کشور و جمعیت عرب بربرها حدود ۹۹ درصد از جمعیت الجزایر را تشکیل می دهند و ۱ درصد از جمعیت آن اصالتا اروپایی هستند و زبان عربی زبان رسمی در آن محسوب می شود، اگرچه ۱۵ درصد از جمعیت هنوز به این زبان بربری صحبت می کنند. شایان ذکر است که در سال ۱۹۸۰ زبان عربی به عنوان زبان ملی و رسمی الجزایر و در سال ۲۰۱۶ زبان بربری به عنوان زبان رسمی در آن پذیرفته شد.

 

منابع
↑ “Arab Countries 2019”, worldpopulationreview.com, Retrieved 14-5-2019. Edited. ↑ “Algeria”, www.encyclopedia.com, Retrieved 15-5-2019. Edited. ↑ Salah Zaimeche, Keith Sutton, Abdel Kader Chanderli and others (12-4-2019), “Algeria”، www.britannica.com, Retrieved 15-5-2019. Edited. ↑ “Algeria: Land and People”, www.infoplease.com, Retrieved 15-5-2019. Edited.

عارف قهرمانزاده
کارشناس رشته گردشگری و فعال در زمینه انجام سفر های خارجی