دوره مانع برای کودکان

 

دوره مانع یکی از بهترین نمونه ها برای بازی های در فضای باز است.

این بازی با مقدار زیادی آدرنالین به رشد فرزندان شما کمک خواهد کرد زیرا شامل فعالیت هایی مانند دویدن ، پریدن و کوهنوردی می شود. علاوه بر توانایی کودکان پیش دبستانی در برقراری تعادل ، امکان ایجاد حقایق مانند توجه و تفکر سریع را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این ، شما می توانید یک دوره آموزشی مانع خود را در خارج یا در باغ خود ایجاد کنید. با استفاده از گچ در بیرون اشکال مختلفی مانند مربع ، مثلث ، ستاره و دایره را روی زمین بکشید.

یک بازی سالم برای کودکان
یک بازی سالم برای کودکان

حرکاتی را که فرزندتان می خواهد تحت این شکل ها بنویسید، مانند پرش مربع ، چرخش به دور ، مثلث انگشت مانند راه رفتن.

در باغچه خود می توانید با موادی مانند حوضچه ها ، توپ های پلاستیکی ، مانع های پلاستیکی ریز و طناب ها یک دوره مانع ایجاد کنید. می توانید حوضچه را با مقدار کمی آب پر کنید و از او بخواهید که از روی آن پرش کند ، یا به او بگویید که طناب را روی زمین بگذارد و مستقیم روی آن قدم بزند. بازی های دوره مانع که می توانید به روش های مختلف ایجاد کنید ، یک فعالیت در فضای باز خواهد بود که فرزندان شما می توانند خودشان را توسعه دهند و از آن لذت ببرند.