رایج ترین زبان در پاکستان چیست؟

زبانهای زیادی به عنوان رایج ترین زبان در پاکستان مطرح هستند از جمله زبان اردو و زبان پنجابی اما صحبت به زبان انگلیسی نیز در این کشور مرسوم است.
رایج ترین زبان در پاکستان
رایج ترین زبان در پاکستان

پنجابی رایج ترین زبان در پاکستان است

پنجابی رایج ترین زبان در پاکستان است. توسط حدود ۷۰ میلیون پاکستانی به عنوان زبان مادری صحبت می شود، بیشتر آنها اهل پنجاب هستند که از استان پنجاب می آیند و در آغاز قرن بیست و یکم نیز ۳۰ میلیون هندی به زبان پنجابی صحبت می کردند.
این زبان رسمی ایالت پنجاب هند است و یکی از زبانهایی است که در قانون اساسی هند شناخته شده است. قابل ذکر است که برای نوشتار این زبان از الفبای اردو استفاده می شود. اگرچه پنجابی رایج ترین زبان در پاکستان است، اما یک زبان رسمی در نظر گرفته نمی شود.

زبانهای رسمی پاکستان

"<yoastmark

هر دو زبان: انگلیسی و اردو زبانهای رسمی پاکستان هستند و زبان انگلیسی همچنان یک وسیله مهم ارتباطی در پاکستان است. در نتیجه استعمار انگلیس در این کشور انگلیسی زبانی است که در آن قانون اساسی و قوانین نوشته شده است و اکنون آنها به زبان های محلی ترجمه می شوند و بسیاری از موسسات آموزشی زبان انگلیسی را در آنها پذیرفته اند.

در مورد اردو، این زبان علاوه بر اینکه یک زبان رسمی است، در این کشور زبان ملی است و در حدود ۸٪ از جمعیت پاکستان زبان مادری است و برای بخش عمده ای از جمعیت زبان دوم محسوب می شود.
در رویدادهای رسمی و ادارات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موسسات آموزشی تأیید می شود، با توجه به اینکه ریشه زبان اردو به چندین قرن بر می گردد و اعتقاد بر این است که از زبان هایی دیگری نیز از اردو برگرفته شده اند.

سایر زبان ها در پاکستان

زبانهای زیادی در پاکستان صحبت می شود که تعداد آنها به ۷۴ زبان می رسد، بعضی از آنها به استانها و مناطق خاصی تعلق دارند و برخی دیگر از گروه اقلیت هستند که تعداد آنها از چند صدها تا چند هزار نفر است.

در میان رایج ترین زبان در پاکستان که علاوه بر پنجابی به استانهای خاص تعلق دارند: زبان پشتو که حدود ۱۵.۴۲٪ از جمعیت پاکستان صحبت می کنند، زبان سندی که در استان سند گسترش می یابد و حدود ۱۴.۵٪ مردم صحبت می کنند، علاوه بر زبان بلوچ که توسط ۴٪ از پاکستانی ها استفاده می شود.

عارف قهرمانزاده
کارشناس رشته گردشگری و فعال در زمینه انجام سفر های خارجی